محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    

 
 
صفحه اصلی    قیمت قطعات گیربکس پراید
 

 

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر

نام:
قیمت: از ریال
تا ریال
 

 

مرتب سازی بر اساس: نام (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

1         
 

گیربکس کامل پراید - مگاموتور
اطلاعات بیشتر....


مقایسه شود

گیربکس کامل پراید - مگاموتور

(تعداد رای: 63)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 44,000,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته گیربکس پراید

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 3,200,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کلاچ پراید

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 5,600,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پیچ فنر گیربکس پراید (سوراخ دار )

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 50,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پیچ کوچک گیربکس پراید

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 40,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

شفت بلند گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 3,600,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

شفت بلند گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 3,500,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

شفت کوتاه گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 3,600,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

شفت کوتاه گیربکس پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 3,900,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار شفت کوچک گیربکس پراید

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 20,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار شفت متوسط گیربکس پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 20,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار شفت بزرگ گیربکس پراید

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 20,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 1 گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,600,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 1 گیزبکس پراید -SP

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,550,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 2 گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,250,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 2 گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,500,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 3 گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,300,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 3 گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,100,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 4 گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,400,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 5 گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,400,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 5 گیربکس پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,100,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 5 ورودی گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,100,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده 5 ورودی (رابط ) گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 900,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده عقب پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,100,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده عقب گیربکس پراید-KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,400,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

فنر دنده عقب پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 50,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

اهرم دنده عقب پراید

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 160,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

میل دنده عقب با پین پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 140,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پین دنده عقب پراید

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 50,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

ماهک 1و2 گیربکس پراید -فولادی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 480,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

ماهک 3و4 گیربکس پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 180,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

ماهک 5 و عقب گیربکس پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 180,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

فنر ماهک پراید

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 10,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پین ماهک پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 10,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

میل ماهک 1و2 پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 120,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

میل ماهک 3و4 پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 130,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

میل ماهک 5و عقب پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 170,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

اهرم انتهایی ماهک 3و4 گیربکس پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 160,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

اهرم انتهایی ماهک 5و عقب گیربکس پراید

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 180,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

اهرم واسطه (تقسیم دنده ) پراید

اضافه به سبد خرید
قیمت: 480,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار تقسم دنده گیربکس پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 20,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

میل سماوری پراید

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 150,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

صفحه تقسیم دنده پراید

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 280,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دوشاخ کلاچ پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 150,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پیچ دو شاخ کلاچ پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 30,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

اهرم دو شاخ کلاچ

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 240,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

اهرم تعویض دنده (تی ) پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 240,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

کشویی کامل 1و2 گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 2,150,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

کشویی کامل 1و2 گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 2,300,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 1و2 پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 500,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 1و2 پراید-تولید

اضافه به سبد خرید
قیمت: 400,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 1و2 پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 440,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کشوی 1و2 پراید-SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,600,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کشویی 1و2 -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,900,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار موشکی 1و2

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 10,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار النگویی 1و2

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

کشویی کامل 3و4 پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,550,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

کشویی کامل 3و4 گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,900,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 3و4 -تولید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 370,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 3و4 پراید -KOPARS

اضافه به سبد خرید
قیمت: 440,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 3و4 پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 480,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کشویی 3و4 -SP

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,100,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کشویی 3و4 پراید -KOPARS

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,500,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار النگویی 3و4

(تعداد رای: 36)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار موشکی 3و4 پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 10,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

کشویی کامل 5 و عقب پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,050,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

کشویی کامل 5 و عقب گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,500,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی 5وعقب پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 380,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

مغزی کشویی5وعقب پراید -KOPARS

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 350,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کشویی 5و عقب پراید -KOPARS

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,150,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

پوسته کشویی 5و عقب پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 750,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خارالنگویی 5وعقب پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

خار موشکی 5وعقب پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 10,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده پینیون گیربکس پراید -KOPARS

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,300,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده پینیون گیربکس پراید -SP

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,000,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

واشر تنظیم کوچک (نازک ) گیربکس پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

واشر تنظیم کوچک (ضخیم ) گیربکس پراید

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

واشر تنظیم متوسط (نازک )گیربکس پراید

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

واشر تنظیم متوسط (ضخیم ) گیربکس پراید

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

واشر تنظیم بزرگ (نازک ) گیربکس پراید

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

واشر تنظیم بزرگ (ضخیم ) گیربکس پراید

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

ساچمه لوبیایی بزرگ گیربکس پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 25,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

ساچمه لوبیایی کوچک گیربکس پراید

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 15,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

ساچمه فنری گیربکس پراید

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 50,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

آهنربای گیربکس پراید

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 50,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده برنجی کامل پراید -SPM

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,000,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده برنجی 1 گیربکس پراید -SPM

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 210,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده برنجی 2 گیربکس پراید -SPM

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 210,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده برنجی 3و4 گیربکس پراید -SPM

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 200,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده برنجی 5 گیربکس پراید -SPM

اضافه به سبد خرید
قیمت: 200,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دیفرانسیل کامل پراید تبریز

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 6,000,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دیفرانسیل کامل پراید -مشهد

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 6,000,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دیفرانسیل کامل پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 6,000,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دیفرانسیل کامل مگنتی پراید -تبریز

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 6,200,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دیفرانسیل کامل مگنتی پراید -مشهد

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 6,200,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دیفرانسیل کامل مگنتی پراید -SP

اضافه به سبد خرید
قیمت: 6,200,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده کیلومتر پراید

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 40,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده کیلومتر مگنتی پراید -تولید

اضافه به سبد خرید
قیمت: 300,000 ریال

 

 

 

دنده دیشلی کامل پراید -SPM
اطلاعات بیشتر....


مقایسه شود

دنده دیشلی کامل پراید -SPM

(تعداد رای: 28)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,100,000 ریال

 

 

 

مقایسه شود

دنده دیشلی کامل پراید -KOPARS

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: 1,300,000 ریال

 

1         

 

 
نظرسنجی
  تا کنون از کدام برند استفاده کرده و راضی هستید ؟
IACE کره
KOART کره
GPC کره
KAPSS کره
KOPARS کره
SPM ایران
BORNA YADAK ایران
KOYO ژاپن
POS کره
FERSA اسپانیا


 
آخرین محصولات اضافه شده
قفل کن کائوچویی تقسیم دنده 405
قفل کن کائوچویی تقسیم دنده 405

250,000 ریال
پوسته کامل 3تکه موتور ملی -ایساکو
پوسته کامل 3تکه موتور ملی -ایساکو

17,000,000 ریال
پوسته کامل 3تکه پژو405 -ایساکو
پوسته کامل 3تکه پژو405 -ایساکو

16,500,000 ریال
پوسته میانی موتور ملی
پوسته میانی موتور ملی

3,050,000 ریال
دنده کیلومتر 206
دنده کیلومتر 206

120,000 ریال
میل دیشلی پژو206
میل دیشلی پژو206

150,000 ریال
دنده برنجی گیربکس پژو 206 تیپ 2-هر دست 5عدد
دنده برنجی گیربکس پژو 206 تیپ 2-هر دست 5عدد

6,000,000 ریال
دنده برنجی کشویی 1و2 (شامل 2 عدد آلومینیم و 3عدد پین و یک سنبه )
دنده برنجی کشویی 1و2 (شامل 2 عدد آلومینیم و 3عدد پین و یک سنبه )

600,000 ریال
دنده برنجی کشویی 3و4 (شامل 2 عدد آلومینیوم و 3عدد پین ویک سنبه )
دنده برنجی کشویی 3و4 (شامل 2 عدد آلومینیوم و 3عدد پین ویک سنبه )

600,000 ریال
 

عضویت در خبر نامه